Zarządzanie Predsiębiorstwem Prywatnym

Personal Business ManagementNasi specjaliści doradztwa finansowego zapewniają przedsiębiorcom, właścicielom firm i osobom z dużym kapitałem swobodę działania w bezzstresowym prowadzeniu firmy, możliwość skupienia się na długoterminowych planach rozwoju, w czasie kiedy przedsiębiorstwo prosperuje płynnie i bezproblemowo.

Zapewniamy fachową wiedzę w zakresie  budżetu, rachunkowości i podatków wraz z zindywidualizowanymi usługami zarządzania majątkiem, które są dostosowane do zrożnicowanych potrzeb, a także  do krótko- i długo-planowych przedsięwzieć.

Zrozumienie wzajemnych powiązań między zarządzaniem finansami i planowaniem. Współpracujemy z doradcami prawnymi, inwestycyjnymi i specjalistami ubezpieczeniowymi, w celu dostarczenia spójnej strategii zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa.

A ponieważ sami jesteśmy przedsiębiorcami, wiemy w jaki sposób zwiększyć wydajność, usprawnić działalność i zarządzanie kosztami firmy.

Rachunowość/Przychody/Wypłaty

Siła i stabilność firmy zależy od wielu specyficznych czynników. Analizujemy każdy aspekt wydatków, przychodów i zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa. Zwiększamy maksymalnie przychody firmy, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów do minimum.

Żądanie zapłaty nie jest tak istotne jak faktyczny przychód przedsiębiorstwa. Analizujemy wszystkie aspekty operacji rozliczeniowych, w tym harmonogram fakturowania, księgowość rachunkową i rejestrowanie przychodów. Nasi specjaliści wyszukują problematycznych kwestii we wszystkich aspektach zarządzania firmą i zajmują się ich niwelizacją.

Rozumiejąc istotę rozważnego gospodarowania  wydatkami, uważnie analizujemy rozchody przedsiębiorstwa. Oceniamy poszczególne składniki kosztów, w tym: koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń, opłat za usługi profesjonalne i koszty operacyjne. Naszym celem jest zapewnienie, że każdy wydany dolar jest dolarem mądrze zainwestowanym.

Ponieważ partnerstwo to ważny krok w drodze do sukcesu, analizujemy wszystkie kontrakty i umowy o świadczenie usług, dzięki czemu przedsiębiorca może mieć pewność, że każda umowa jest podstawą do sukcesu, a nie przeszkodą do rozwoju firmy.

Podsumowanie: Geltrude będzie dostosowywać świadczone usługi do indywidualnych i odrębnych potrzeb każdej firmy, zapewniając kompleksowe usługi w zakresie: wystawiania rachunków i ściągania należności, oceny procesów zwiazanych z działalnością przedsiębiorstwa, wystawiania faktur oraz regularnych sprawozdań księgowych. Te ostatnie będą łatwym narzędziem w celu dokładnej oceny stanu dochodów i wydatków przedsiębiorstwa.

Kontrola Usług

Prowadzona przez Ciebie firma , służy do powiększania Twojego majątku  w wyniku powstawania poszukiwanych dóbr i opłacalnych usług. Efektywność struktury organizacyjnej umożliwia zrealizowanie zamierzonego zadania.

Nasi specjaliści do spraw zarządzania są ekspertami w zarządzaniu przedsiębiorstwem i wykorzystują swoją wiedzę, aby sprawnie pokierować twoją firmą w drodze do sukcesu. Dlatego przedsiębiorcy i właściciele firm powierzają nam świadczenie kompleksowych usług związanych z  zarządzaniem przedsiębiorstwa.

Od pierwszoplanowych zagadnień związanych z zarządzaniem budżetem, długoterminowym prognozowaniem i planowaniem, poprzez aspekty związane z dziedzinami: płac i wynagrodzeń, negocjacji warunków umów o dzierżawe, wystawianie rachunków i pobieranie należności -pomagamy w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz utrzymaniu mocnej struktury firmy, która będzie wspierać wzrost dochodów i rentowności.

Świadczymy Usługi w Zakresie:

 

  • Podatki i rachunkowość
  • Fakturowanie i przychody
  • Bilans
  • Zestawienie przychodów i wydatków gotówkowych
  • Wykaz pracowników i płac
  • Umowy, dzierżawy i partnerstwo biznesowe
  • Planowanie Budżetu i Prognozowanie
  • Analiza działalności przedsiębiorstwa
  • Pomoc w planowaniu odszkowowań
  • Transakcje profesjonalne

 

Zarządzanie Finansami Seniorów:

Złote lata otwierają możliwości realizacji nowych interesów, ale również mogą stwarzać nowe wyzwania dla seniorów i emerytów. Nasz pełen wachlarz usług związanych z opieką nad finansami starszych osób pomaga w racjonalnym wykorzystaniu możliwości finansowych i uniknięciu potencjalnych strat.

Wyręczamy w załatwianiu wszelkich powinności poprzez obsługę ważnych zobowiązań, takich jak: bankowość, płacenie rachunków, zarządzanie dokumentacją medyczną i roszczeniami ubezpieczeniowymi, nadzorowanie i zarządzanie nieruchomościami, planowanie, obsługę i przygotowanie podatków rocznych.

Chronimy twoje interesy poprzez ocenę trafności inwestycji, emerytur, funduszy, rent oraz wypłat z ubezpieczeń, aby zapewnić otrzymywanie maksymalnych korzyści i przychodów, do których jesteś uprawniony, i które Ci się należą w Twoim wieku jako świadczenia od państwa.

Pomagamy w rozwiązywaniu problemów, związanych ze zmianami życiowymi, oraz przygotowaniu się do nowych warunków i potrzeb. Od potrzeb mieszkaniowych, finansowych, planowania nieruchomościami, poprzez pomoc przypadku trwałego kalectwa lub okaleczenia albo śmierci członka rodziny.

Comments are closed.